Dienstverleningsabonnement BoekStart

BoekStart in de Kinderopvang

Samen een boekje kijken, plaatjes aanwijzen en benoemen, versjes leren, verhaaltjes vertellen en ernaar luisteren, versterkt niet alleen de band tussen ouder en kind, maar verrijkt ook de voorleescultuur thuis, in de voorschool of kinderopvang. Met BoekStart in de Kinderopvang draagt de Bibliotheek ook bij aan een goed leesklimaat op kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. De Bibliotheek zorgt voor een inspirerende en actuele collectie boekjes en voor het verbeteren van de expertise van de pedagogisch medewerkers. Door het taalvaardiger maken van kinderen kunnen we laaggeletterdheid voorkomen en ondersteunen we gemeenten bij het invullen van de vroeg- en voorschoolse educatie. Bent u als kinderopvang geïnteresseerd in Boekstart? Er is startsubsidie beschikbaar, die via de Bibliotheek aangevraagd kan worden.