de Bibliotheek op school VO

De Bibliotheek op school is een integrale aanpak voor lezen binnen de muren van de eigen school. De Bibliotheek op school heeft een modulaire opbouw waaruit u kunt kiezen, bijvoorbeeld een collectie boeken met uitleensysteem op school, leesconsulent op school, de inzet van de monitor om het leesgedrag van leerlingen in kaart te brengen. Ook kunt u een doorgaande leeslijn opstellen aan de hand van een leesplan. Wat de inhoud van Bibliotheek op school op uw school wordt, is afhankelijk van uw wensen en eisen. Deze stellen we samen vast. Vervolgens kunnen we voor u berekenen wat de Bibliotheek op school per leerling kost.