Dienstverleningsabonnement

De Bibliotheek is uw partner als het gaat om leesbevordering, taalontwikkeling, mediawijsheid en ouderbetrokkenheid bij lezen. Dat doen we met het zogenaamde Dienstverleningsabonnement.

Meer informatie over Dienstverleningsabonnement

Dienstverleningsabonnement BoekStart

Als vrij snel na de geboorte van je baby kun je starten met het voorlezen van boekjes. Elke bibliotheek heeft een BoekStarthoek met baby-, dreumes- en peuterboekjes.

Meer over Dienstverleningsabonnement BoekStart

De bibliotheek op school

dbosBOmodule

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

Meer informatie...

Klassikaal lenen

Met de hele groep naar de Bibliotheek. Hoe leuk is dat! Begeleid door de leerkracht kan een groep leerlingen tijdens openingstijden de Bibliotheek bezoeken.

Meer informatie...

De bibliotheek op school VO

dbosVO

De Bibliotheek op school (dBos) is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen samenwerken aan verbetering van taalvaardigheid, leesmotivatie en informatievaardigheden van leerlingen.

Meer informatie...

Collectie in de school

Heeft u behoefte aan een actuele en gevarieerde collectie jeugdboeken die permanent in de school aanwezig is? Dan heeft de bibliotheek voor u een leasecollectie beschikbaar.

Meer informatie...